Jak radzą sobie bydgoskie firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu w czasie epidemii? Z jakimi wyzwaniami i problemami mierzą się w tej niecodziennej sytuacji oraz jak wykorzystują pojawiające się szanse? Okazją do rozmów na te aktualne tematy, a także do wymiany dobrych praktyk, było wirtualne spotkanie pt. „Ciągłość działania w czasie epidemii – Bydgoszcz best practice round table call”, zorganizowane 30 kwietnia 2020 r. przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego we współpracy ze Związkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

 

W telekonferencji wzięli udział przedstawiciele firm z bydgoskiego sektora BSS (Cybercom, Sii, Livingston, PZU, Meelogic, Ivy Technology), a także eksperci z ABSL oraz pracownicy BARR. Wśród wyzwań i dobrych praktyk, które omawiano podczas spotkania, najczęściej przewijały się kwestie organizowania w firmach pracy zdalnej, komunikacji z pracownikami, częstotliwości i narzędzi monitorowania ryzyka czy zapewnienia bezpieczeństwa pracy w siedzibach firm, tam gdzie nie ma możliwości uruchomienia w 100% pracy zdalnej. Z uwagi na specyfikę firm z sektora BPO/SSC w Bydgoszczy, szczególnie w przypadku usług w branży IT, przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia technicznego w większości firm bardzo szybko udało się uruchomić tryb pracy z domu, a początkowo częste wirtualne odprawy i spotkania z pracownikami po kilku tygodniach nie były już niezbędne dla zapewnienia dobrego poziomu efektywności. Nadal natomiast ważne jest ciągłe podtrzymywanie motywacji i zaangażowania załogi, jak też poczucia bezpieczeństwa czy planów na przyszłość. Pozytywnym aspektem okazał się zwiększony poziom zadowolenia klientów, którzy w tej niełatwej sytuacji docenili zdolność bydgoskich firm do nieprzerwanego świadczenia usług i realizacji projektów.

 

Kolejnymi ciekawymi informacjami, wskazówkami i statystykami podzielił się ekspert ABSL. Pozwoliło to ukazać w szerszym świetle podobne problemy całego sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce w czasie epidemii. Przedstawione zostały także przykładowe działania ABSL w odniesieniu do programu rządowej „tarczy antykryzysowej”. Dodatkowo przedstawiciele BARR podsumowali dotychczasowe działania Miasta Bydgoszcz oraz Agencji na rzecz wspierania przedsiębiorczości (jak np. lokalna akcja #JestPraca, Szkoła Biznesu online czy ulgi przewidziane w ramach miejskiego pakietu pomocy dla biznesu). Spotkanie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi z udziałem radcy prawnego, które dotyczyły w głównej mierze spraw pracowniczych oraz BHP, związanych z planowanym już wkrótce powrotem do pracy w trybie stacjonarnym.

 

W związku z pozytywnymi reakcjami uczestników, którzy potwierdzili, że tego rodzaju spotkania i rozmowy są w obecnych czasach potrzebne, BARR planuje zorganizowanie kolejnych telekonferencji dla lokalnych przedsiębiorstw.

Data publikacji: 04.05.2020
Translate »