Katalog Produktów Eksportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Made in Kujawsko-Pomorskie – 6. edycja

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu, działające w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, rozpoczyna nabór zgłoszeń firm do Katalogu Produktów Eksportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Made in Kujawsko-Pomorskie – edycja 2023. Zamieszczenie wizytówki firmy jest bezpłatne. Liczba firm, które wezmą udział w publikacji jest ograniczona, chęć uczestnictwa należy zgłosić do 30 listopada 2022 r.

Głównym celem katalogu jest promocja regionalnych firm eksportowych i ich usług/produktów na zagranicznych rynkach. Opracowanie jest sukcesywnie rozpowszechniane podczas wiodących, międzynarodowych wydarzeń o charakterze gospodarczym, jak m.in.: targi, wystawy, konferencje, fora gospodarcze w poszczególnych krajach rezydowania Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (ZBH PAIH) oraz polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych.

Katalog zostanie przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej, w oparciu o przekazane przez firmy informacje i materiały graficzne. Docelowo planowana jest również  elektroniczna wersja katalogu w formie wyszukiwarki na stronie oraz dedykowanej aplikacji mobilnej, która już wkrótce będzie dostępna.

W Katalogu mogą zaprezentować się eksportujące  przedsiębiorstwa, których siedziba lub prowadzona działalność (produkcja) znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a oferowane produkty są również wytwarzane na terenie naszego regionu. Za jego pośrednictwem mogą się również promować firmy, które nie eksportują jeszcze swoich produktów/usług ale w przyszłości planują.

Szczegółowe informacje znajdują się na Portalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Data publikacji: 25.10.2022
Translate »