[well anim=”” boxbgcolor=””]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, dotyczące realizacji przedsięwzięć z zakresu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

 

Wnioskodawcą może być Konsorcjum, w którego skład wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład Konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów. Liderem Konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

 

Dofinansowanie otrzymają projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyskają dofinansowania).

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: 2 mln zł.

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 10 mln zł. Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych – członków konsorcjum na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Realizacja projektu musi zostać zakończona do dnia 31 grudnia 2023 r., a okres realizacji projektu nie może przekroczyć 3 lat.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie: od 3 października do 2 listopada 2016 r.

 

 

Alokacja środków w konkursie to kwota 200 mln zł.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2017 r.

 

Pytania prosimy kierować na adresy:

oraz pod numery telefonów: (22) 39 07 244, (22) 39 07 122, (22) 39 07 142

 

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/

Data publikacji: 07.09.2016
Translate »