Celem projektu „Advanced Materials & manufacturing United for LightwEighT” (AMULET) finansowanego z programu UE Horyzont2020  jest tworzenie nowych łańcuchów wartości poprzez wspieranie zastosowania zaawansowanych lekkich materiałów: stopów metali lekkich, kompozytów z osnową ceramiczną oraz kompozytów polimerowych w czterech sektorach przemysłu: motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym i budowlanym. AMULET ma za zadanie wykorzystać potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw poprzez międzysektorową, międzyregionalną wymianę wiedzy.

W ramach projektu AMULET zostaną ogłoszone 2 konkursy, których celem jest stworzenie przez MŚP projektów demonstracyjnych B+R ukierunkowanych na wyzwania branżowe ogłoszone w ramach projektu, związane z implementacją zaawansowanych materiałów lekkich w motoryzacji, lotnictwie, energetyce i budownictwie, na realizację których MŚP otrzymają dofinansowanie.

Pierwszy konkurs rozpoczął się 12 kwietnia 2022 roku i potrwa do 30 czerwca 2022!

W ramach I etapu konkursu organizowane są 4 spotkania informacyjne w formule online, tzw. Info Days, na których będzie się można dowiedzieć więcej na temat projektu AMULET, korzyści, jakie płyną z udziału w konkursie, jak również zapoznać się z wyzwaniami z branży automotive, lotniczej, energetycznej i budowlanej ogłoszonymi w ramach konkursu oraz nawiązać współpracę z przyszłymi partnerami konkursowymi.

Najbliższy Info Day organizowany jest w środę 15 czerwca 2022 w godz. 10:00 – 12:00

Program:

10:00 – 10:45: Część 1 – Informacje ogólne:

  • Wstęp
  • Prezentacja dotycząca projektu AMULET oraz korzyści dla MŚP
  • Wytyczne i kryteria do spełnienia w przypadku aplikowania do konkursu
  • Etapy składania wniosku konkursowego
  • Sesja Q&A

11:00 – 12:00: Część 2:

  • Prezentacja wyzwań tematycznych ogłoszonych w ramach konkursu (z podziałem na pokoje)
  • Krótka prezentacja MŚP biorących udział w Info Day
  • Sesja Q&A.

Szczegółowe informacje oraz link do rejestracji można znaleźć na stronie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Doliny Narzędziowej.

Wydarzenia organizowane są w języku angielskim.

Stwórz konsorcjum, którezdobędzie 120 000 EUR dofinansowania oraz wsparcie szkoleniowe
Data publikacji: 13.06.2022
Translate »