[well anim=”” boxbgcolor=””]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach podziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: „Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MSP”. Nabór wniosków będzie trwał od 10 sierpnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. i będzie podzielony na 4 etapy.

 

Konkurs umożliwia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom pozyskanie dofinansowania na zakupu proinnowacyjnych usług wspierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Możliwe będzie także częściowe sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem tej innowacji. Wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych w projekcie może wynieść maksymalnie 500 000 zł, a kosztów kwalifikowalnych inwestycji – 1 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to  50 000 zł.

 

Należy pamiętać, że usługi finansowane w ramach konkursu mogą być zamawiane wyłącznie w akredytowanych ośrodkach innowacyjności. Na terenie naszego województwa ten status mają obecnie trzy instytucje:

 

 

Ogłoszenie o konkursie oraz pełna dokumentacja konkursowa znajdują się TUTAJ.

Data publikacji: 07.07.2017
Translate »