Do 31 sierpnia będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu z poddziałania 1.1.1.Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ze wsparcia mogą skorzystać MŚP, chcące realizować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe. Wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 300.000 a 1.500.000 PLN.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112017/.

 

Z kolei od 18.09 do 18.12 br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie prowadziło nabór wniosków w konkursie w ramach podziałania 4.1.4 PO IR. Zakres tematyczny konkursu jest podobny jak w przypadku podziałania 1.1.1, jednak o pieniądze będą mogły ubiegać się wyłącznie konsorcja złożone przynajmniej z jednego przedsiębiorcy (także dużego) i jednej jednostki naukowej. Koszty kwalifikowalne tym razem muszą wynosić od 2 do 10 mln. PLN.

 

Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumenty dostępne są na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/.

Data publikacji: 21.06.2017
Translate »