Od 4 listopada 2016 do 31 marca 2017 roku trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

W konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotację na zakup usługi proinnowacyjnej, wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie. Usługa ta musi być świadczona przez akredytowane ośrodki innowacji. W województwie kujawsko-pomorskim takimi ośrodkami są:

 

 

 

Pełna lista akredytowanych ośrodków w Polsce dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju:

 

https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/akredytacja-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne/

Wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie musi mieścić się w przedziale od 50.000 zł do 420.000 zł. Maksymalna intensywność wsparcia może wynieść:

 

  • 70% kosztów kwalifikowalnych – dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie
  • 50% kosztów kwalifikowalnych – dla pozostałych przedsiębiorców

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-w-2016-r

Data publikacji: 07.11.2016
Translate »