Bydgoszcz zajęła pierwsze miejsce w rankingu „Doing Business in Poland 2015” stworzonym przez Bank Światowy (World Bank Group). Eksperci oceniali w jakich miastach najłatwiej prowadzi się działalność gospodarczą i porównywali te wyniki z innymi państwami.

Ranking dla Polski stworzono w oparciu o cztery kryteria: czas uzyskania pozwolenia na budowę, czas zakładania spółki,  czas wpisu do ksiąg  wieczystych, czas dochodzenia należności. Bydgoszcz wypadła najlepiej. – Szczególną satysfakcję sprawia to, że pozycja Bydgoszczy wynika z bardzo sprawnej obsługi inwestorów przy wydawaniu pozwoleń na budowę – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Na to mamy bezpośredni wpływ. Warto też przypomnieć, że byliśmy trzecim miastem w kraju, w którym działało jedno okienko przy rejestracji działalności gospodarczej. Staramy się też tworzyć bardzo dobry klimat dla inwestorów zewnętrznych. Nie tylko wskazujemy optymalne lokalizacje, ale uwzględniamy oczekiwania inwestorów planując rozwój infrastruktury.

Warto podkreślić, że pozycja Bydgoszczy jest wynikiem długofalowego procesu i polityki wspierania przedsiębiorczości, którego uczestnikami są nie tylko komunalne jednostki, ale także zewnętrzne niezależne podmioty, jak sądy czy przedstawiciele kancelarii notarialnych.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego powstała z myślą o sprawnej obsłudze procesu inwestycyjnego oraz wsparciu przedsiębiorców.

doing 2
Data publikacji: 25.06.2015
Translate »