Zapisy będą trwały do 14 października 2022

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

Program AMI jest realizowany równolegle poprzez szkolenia i doradztwo.

 • Część szkoleniowa to dwudniowe zjazdy (czwartki i piątki), podczas których uczestnicy biorą udział w wykładach i warsztatach. W celu wymiany doświadczeń uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły. W V edycji pierwszy i ostatni zjazd (tj. otwierający i zamykający) planowane są w formie stacjonarnej w Warszawie. Pozostałe zjazdy odbędą się w formie zdalnej.
 • Część doradcza realizowana będzie w siedzibie firmy oraz zdalnie. Podczas spotkań z wybranym doradcą uczestnicy skonfrontują uzyskaną wiedzę teoretyczną z praktyką funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z pomocą doradcy wypracują Plan Wdrożenia Zmiany w firmie.

Zapisy będą trwały do 14 października 2022. Zajęcia będą realizowane od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 r.

Dzięki udziałowi w Akademii Menadżera Innowacji można uzyskać:

 • kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą, który pomoże wypracować skuteczny Plan Wdrożenia Zmiany w firmie,
 • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm,
 • do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw,
 • dofinansowanie ze środków UE na poziomie do 80% dla mikro, małych i średnich firm i do 50% dla dużych firm,
 • wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji,
 • badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
 • dostęp do Bazy Wiedzy AMI,
 • certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu,
 • przynależność do Klubu Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.

Więcej informacji znajduje się na stronie Polskiej Akademii Przedsiębiorczości.

Data publikacji: 22.09.2022
Translate »