Dotacja dla Twojej firmy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło ostatni konkurs dotacyjny „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021 (POIR). Budżet konkursu to 645 mln zł.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego webinarium dotyczącego powyższego konkursu (szczegółowe informacje znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich) lub umówienia się online z pracownikiem Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Data publikacji: 14.10.2022
Translate »