Od 21 października do 19 listopada br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie prowadziło nabór na projekty aplikacyjne realizowane przez konsorcja naukowe, składające się z minimum jednej jednostki naukowej oraz jednego przedsiębiorstwa. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu, w ramach konkursu z poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, musi być równa lub większa niż 2 mln. złotych. Natomiast maksymalne dofinansowanie to 10 mln. złotych. W zależności od rodzaju działań projektowych i wielkości zaangażowanych podmiotów, dotacja z funduszy unijnych wyniesie od 25% do 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015/.

Data publikacji: 23.09.2015
Translate »