W Regionalnym Programie Operacyjnym naszego województwa pod koniec kwietnia ogłoszone zostały dwa konkursy z podziałania 1.2.1 – Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Oba dotyczą wspierania przedsiębiorstw w zakresie B+R i innowacyjności, jednak tylko w jednym z nich wnioski będą mogły być składane bezpośrednio przez przedsiębiorców do Instytucji Zarządzającej. Drugi przeznaczony jest dla Instytucji Otoczenia Biznesu.

 

W pierwszym naborze przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty dotyczące prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, czemu może towarzyszyć również tworzenie lub rozbudowa niezbędnego do tego celu zaplecza B+R. Wsparcie unijne dla pojedynczego projektu musi wynieść minimum 200.000 euro.

 

W drugim naborze zostanie wyłoniony beneficjent (IOB), który będzie udzielał przedsiębiorcom grantów do 200.000 euro na następujące cele:

 

  1. stworzenie lub rozwój zaplecza B+R (wyłącznie w połączeniu z którymś z kolejnych typów projektów)
  2. prowadzenie prac B+R,
  3. zakup przez MŚP prac B+R w jednostkach naukowych,
  4. pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej.

 

Oba nabory będą prowadzone od 11 do 29 czerwca br. Szczegółowe informacje na ich temat znajdą Państwo TUTAJ (konkurs dla przedsiębiorstw) i TUTAJ (konkurs dla IOB).

Data publikacji: 21.05.2018
Translate »