Po koniec lipca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dwa konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wspierające rozwój innowacji w MŚP. W pierwszym z nich, dotyczącym poddziałania 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP, przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje w ramach pomocy de minimis, w wysokości od 60 do 400 tysięcy złotych, na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą tej usługi musi być jednostka naukowa posiadająca kategorię naukową A+, A albo B. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wyniesie 80% dla mikro i małych firm oraz 70% dla firm średnich. Nabór wniosków potrwa od 31 sierpnia do 30 grudnia br.

 

Szczegółową informację oraz kompletną dokumentację konkursową można znaleźć na stronie: https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialania-2-3-2-w-2015-r.

 

Nieco krócej, bo od 31 sierpnia do 30 września, przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o dotacje w ramach poddziałania 3.2.1 – Badania na rynek.  Konkurs służyć będzie dofinansowaniu projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych wyrobów lub usług. Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść do 55% wartości inwestycji. Minimalna wymagana wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 10 milionów złotych, a wysokość dotacji to maksymalnie 20 milionów złotych.

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: https://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-2-poddzialania-3-2-1-w-2015-r.

Data publikacji: 29.07.2015
Translate »