Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach podziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. W tym naborze mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie działań związanych zarówno z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, jak i ochroną posiadanego już prawa własności przemysłowej.

Wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie musi się zamknąć w przedziale od 10 000,00 zł do 1 000 000,00 zł. Poziom dofinansowania może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Do rozdysponowania w konkursie przeznaczono kwotę 50 000 000,00 zł.

 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 18.07.2016 r. do 20.01.2017 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:

 

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-4-w-2016-r

Data publikacji: 20.06.2016
Translate »