W dniach 22 i 23 sierpnia odbyło się drugie z czterech planowanych spotkań międzynarodowego grona uczestników projektu „Young and Innovative”. Tym razem partnerów projektu gościła Central Transdanubian Regional Innovation Agency z siedzibą w Székesfehérvár (Węgry).

 

W trakcie wizyty przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu z Polski, Słowenii i Węgier dzielili się swoimi doświadczeniami we wspieraniu innowacyjności wśród młodych przedsiębiorców. Omawiano między innymi problematykę dotyczącą oceny efektywności instrumentów wspierających innowacyjność, a także kwestię angażowania przedsiębiorców w proces projektowania usług tego typu.

Goście mieli również okazję zapoznać się z regionalnym systemem wpierania przedsiębiorczości. Odwiedzili również siedzibę firmy ALBACOMP RI Ltd., gdzie wysłuchali, w jaki sposób biznes współpracuje z sektorem szkolnictwa wyższego.

 

Ostatnim punktem programu było spotkanie z przedstawicielką klastra informatycznego INNOSKART, która przekazała zabranym wiedzę na temat działalności tej organizacji, sposobów zarządzania nią oraz współpracy pomiędzy członkami klastra, a także z zewnętrznymi podmiotami.

 

Kolejne spotkanie w ramach projektu planowane jest pod koniec września w Ljubljanie.

Data publikacji: 07.09.2016
Translate »