Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór na dofinansowanie projektów dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw. Działania w ramach projektu muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa i mogą dotyczyć m. in.:

 

  • przebudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach;
  • zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
  • budowy lub przebudowy lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiany źródła na instalację OZE);
  • zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 31.03 do 29.05 br. Dotacja może pokryć maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Do rozdysponowania jest 300 milionów złotych. Konkurs jest realizowany w ramach Działania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Szczegółowe dane i regulacje dotyczące naboru dostępne są TUTAJ.

Data publikacji: 13.03.2017
Translate »