Nawet 20 milionów euro na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe będą mogli pozyskać duzi przedsiębiorcy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach konkursu ogłoszonego 14. września br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Budżet konkursu opiewa na 750 milionów złotych. Nabór wniosków aplikacyjnych będzie prowadzony od 14. października do 30 listopada. Szczegółowe informacje na temat konkursu, wraz z pełną dokumentacją aplikacyjną, dostępne są na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112015/.

Data publikacji: 23.09.2015
Translate »