Pierwszego września Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa nowe konkursy w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Jeden przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, drugi dla dużych firm i konsorcjów. Oba nabory będą trwały od 2 października do 29 grudnia 2017 r. i będą podzielone na trzy etapy. Dofinansowanie jak zawsze przeznaczone będzie na realizację projektów dotyczących badań przemysłowych i / lub eksperymentalnych prac rozwojowych, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Element eksperymentalnych prac rozwojowych jest w obu konkursach obligatoryjny.

 

W porównaniu z poprzednimi konkursami z tego poddziałania, NCBR wprowadziło kilka istotnych zmian, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Obniżono na przykład minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych. W konkursie dla MŚP wynosi ona teraz 1.000.000 złotych, a dla dużych przedsiębiorców – 5.000.000 złotych. Podwyższono również dopuszczalny próg kosztów podwykonawstwa i ograniczono liczbę kryteriów formalnych oceny projektów.

 

Szczegółowe informacje oraz kompletną dokumentację konkursową znajdą Państwo na stronach:

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs51112017szybka-sciezka-dla-msp-/ – dla MŚP, oraz

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs61112017szybka-sciezka-dla-duzych-przedsiebiorcow-i-konsorcjow/ – dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów.

 

Przypominamy również, że z początkiem września ruszył nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 PO IR: Badania na rynek, dotyczący wdrażania wyników prac B+R przez MŚP, o którym pisaliśmy TUTAJ.

Data publikacji: 06.09.2017
Translate »