konferencja prasowaJak wynika z raportu PAIiIZ i Hays Poland „10 lat sektora BSS w Polsce”, aż 56% firm świadczących nowoczesne usługi dla biznesu (BSS) w Bydgoszczy wyspecjalizowało się w obsłudze IT. Obok Rzeszowa (44%) i Katowic (38%) miasto może pochwalić się największym, 55% odsetkiem pracowników zatrudnianych w centrach IT.

 

W bydgoskich centrach usług wspólnych pracuje już ponad 5 tys. osób. Dotychczas najchętniej swoje inwestycje lokowały tu firmy polskie. Aktualnie na terenie miasta działają 24 podmioty z sektora nowoczesnych usług, z czego 14 stanowią firmy z kapitałem polskim. Generują one prawie połowę (2120) zatrudnienia w bydgoskim sektorze BSS. Z drugiej strony, ponad 2,5 tys. miejsc pracy w lokalnych centrach nowoczesnych usług dla biznesu powstało dzięki centrom z kapitałem francuskim, które są największym inwestorem zagranicznym w mieście.

 

konferencja prasowaPolskie miasta są postrzegane przez potencjalnych inwestorów BSS jako bardzo atrakcyjne ze względu na istotne przewagi konkurencyjne, takie jak: dobra infrastruktura komunikacyjna i techniczna, dostęp do wykwalifikowanych pracowników o określonych kompetencjach językowych i specjalistycznych, bogata oferta nowoczesnej powierzchni biurowej, dobra współpraca z władzami lokalnymi oraz wysoka jakość życia.

 

Jak zauważa Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), przedsiębiorcy choć rzadko wskazują zachęty inwestycyjne, jako element kluczowy do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej na korzyść danej lokalizacji, to kwestia pomocy publicznej niemal zawsze pojawia się w trakcie procesu negocjacyjnego – Może to wynikać z faktu, że o dany projekt walczą ze sobą poszczególne oddziały wielkich korporacji prowadzące działalność na całym świecie, co pozwala na bardzo dokładną analizę konkurujących lokalizacji, w tym ocenę możliwości uzyskania dodatkowego źródła finansowania inwestycji – wyjaśnia dyrektor Chojnowska-Haponik. Ten trend najlepiej potwierdza zainteresowanie firm m.in. z sektora usług nowoczesnych dla biznesu (BSS) inwestujących w Polsce, aplikowaniem o dostępne instrumenty wsparcia.

 

Dane zebrane w raporcie podsumowującym 10 lat sektora BSS w Polsce, pokazują, że firmy najbardziej zainteresowane są uzyskaniem wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji. Chętnie lokują się też w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), co pozwala im na korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego. – Firmy oczekują też tzw. „zachęt miękkich”, polegających na profesjonalnej obsłudze w trakcie podejmowania decyzji inwestycyjnej, wsparciu w procesie rekrutacji, ułatwieniu współpracy z uczelniami wyższymi, czy pomocy w zakresie zwiększenia rozpoznawalności firmy na danym rynku – ocenia Ewa Koruba, District Manager w Hays Talent Solutions.

 

konferencja prasowaBydgoszcz w coraz większym stopniu spełnia te oczekiwania i przyciąga inwestorów bogatą ofertą atutów poszukiwanych przez firmy. Bydgoszcz to największe miasto w województwie kujawsko-pomorskim z Międzynarodowym Portem Lotniczym, który obsługuje prawie 290 tys. pasażerów rocznie. W odległości do 200 km znajdują się tu duże ośrodki aglomeracyjne jak Poznań (142km), Łódź (167km) czy Gdańsk (167km). „Rozwój sektora BSS jest ściśle powiązany z dostępnością kardy oraz warunkami do prowadzenia biznesu. Co roku na rynek pracy trafia ponad 11 tys. dobrze wykształconych, młodych osób, z czego ok. 2,3 tys. to absolwenci IT, kierunków ekonomicznych oraz filologii języków obcych – mówi Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. „Lokalni deweloperzy proponują nowoczesne powierzchnie biurowe, my natomiast świadczymy profesjonalną, kompleksową obsługę na wszystkich etapach procesu inwestorskiego – dodaje Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

***

 

Polska, z lokalizacji początkującej w sektorze usług dla biznesu (Business Services Sector, BSS), stała się dojrzałym rynkiem, na którym w 23 różnych miastach funkcjonuje blisko 660 polskich i zagranicznych firm, zatrudniających ponad 150 tys. osób. Aż 11 lokalizacji może pochwalić się liczbą centrów przekraczającą 10 podmiotów. Są to: Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Aglomeracja Górnośląska, Trójmiasto, Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów oraz Szczecin. Centra znajdujące się w tych miastach zatrudniają w sumie niemal 98% wszystkich pracujących w branży.

 

Firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych (BSS) dzielą się pod względem świadczonych przez nie usług na cztery kategorie:

 

BPO (Business Process Outsourcing) jest rozwiązaniem polegającym na zleceniu wykonania procesów biznesowych podmiotom zewnętrznym. Do oferty dostawców takich usług w Polsce należą m.in. działania w ramach obsługi klienta lub obsługa kadrowo-płacowa. Pojedyncze centrum tego typu zatrudnia w Polsce średnio aż 328 pracowników.

 

Drugim rodzajem firm są SSC (Shared Services Centre) – centra usług wspólnych tworzone w ramach jednej korporacji będące jednocześnie największym pracodawcą w sektorze. W skali kraju, tego typu centra dają zatrudnienie ponad 57,5 tys. osób.

 

Pozostałe firmy z sektora usług biznesowych oferują usługi z obszaru szeroko rozumianego IT i generują 23% zatrudnienia w sektorze.

 

Ostatnią kategorią są centra badawczo-rozwojowe (B+R), które koncentrują się m.in. na rozwoju produktów, aplikacji i oprogramowania. W centra B+R, które stanowią 11% wszystkich centrów usług biznesowych w Polsce, zainwestowali między innymi tacy światowi giganci korporacyjni jak Samsung (m.in. Warszawa), Mentor Graphics (m.in. Katowice), Nokia Networks (Wrocław) czy Motorola (Kraków).

Data publikacji: 25.08.2015
Translate »