[well anim=”” boxbgcolor=””]

1 kwietnia 2016 roku w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym miały miejsce targi edukacyjne pn. Forum szkół publicznych i pracodawców „CV 2016. SZKOŁA – PRACA – KARIERA”, zorganizowane przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Wydarzenie było wsparte przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego.

 

Celem wydarzenia „CV 2016. SZKOŁA – PRACA – KARIERA” było wzbudzenie wśród młodzieży z Bydgoszczy, jak i regionu zainteresowania kontynuowaniem edukacji w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z nową filozofią podejścia i spojrzenia na kształcenie ponadgimnazjalne poprzez podkreślenie coraz bardziej istotnego powiązania edukacji z rynkiem pracy.

Wydarzenie to miało również na celu stworzenie odpowiednich warunków dla doradców edukacyjno-zawodowych do zdobywania wiedzy i doświadczenia na temat dynamiki rynku pracy i znaczenia dominujących na nim sektorów gospodarki, a także tworzenie warunków dla  przedsiębiorców do promocji swojego potencjału wśród osób, które w kilkuletniej perspektywie staną się klientami lub pracownikami.

 

W przedsięwzięciu uczestniczyły publiczne szkoły ponadgimnazjalne z Bydgoszczy, które przedstawiły swoją ofertę edukacyjną wraz z współpracującymi z nimi przedsiębiorstwami i instytucjami. Głównymi odbiorcami  wydarzenia byli uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjów z Bydgoszczy i regionu, który właśnie w tym okresie wybierają ścieżkę swojej kariery zawodowej.

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zorganizowała stoisko, na którym zaprezentowały się podmioty zrzeszające pracodawców, a także inne organizacje promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości. Wśród nich znalazły się takie podmioty jak: Bydgoski Klaster Informatyczny, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Pracodawcy Pomorza i Kujaw oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza.

W trakcie wydarzenia miała miejsce również konferencja dedykowana dyrektorom bydgoskich szkół gimnazjalnych oraz liderom doradztwa edukacyjno-zawodowego. Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu BARR, przedstawiła uczestnikom temat dotyczący potrzebom lokalnego rynku pracy, jak również omówiła kluczowe branże i kierunki rozwoju bydgoskiej gospodarki. Pod koniec konferencji wystąpili przez dyrektorami i doradcami zawodowymi zaproszeni przez BARR przedstawiciele bydgoskich instytucji otoczenia biznesu, którzy zaprezentowali swoje organizacje oraz potencjał i potrzeby zrzeszonych podmiotów.

 

Łącznie w Forum szkół publicznych i pracodawców „CV 2016. SZKOŁA – PRACA – KARIERA” uczestniczyło 5.000 uczniów szkół gimnazjalnych, rodziców oraz nauczycieli. Kolejna edycja wydarzenia jest planowana na przyszły rok.

Data publikacji: 01.04.2016
Translate »