W dniach od 5 do 31 października Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji prowadzi nabór wniosków w ramach projektu grantowego „Fundusz Badań i Wdrożeń”.

 

Konkurs składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dotyczy prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. Będą one mogły ubiegać się maksymalnie o 80% dofinansowania, dla projektów B+R o budżecie pomiędzy 100.000 a 3.750.000 złotych. Drugi moduł, nazwany „Bon na patent” i przeznaczony wyłącznie dla MŚP, wspierać będzie proces uzyskiwania ochrony prawnej dla wynalazków, wzorów użytkowych lub wzorów przemysłowych.

 

W tym przypadku maksymalne dofinansowanie może wynieść 85% kosztów przedsięwzięcia, mieszczącego się w przedziale pomiędzy 10.000 a 80.000 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie:

 

http://www.kpai.pl/strona-286-ogloszenie_o_konkursie_fb.html

Data publikacji: 09.10.2017
Translate »