Chcesz wejść na nowe rynki zagraniczne? Opracujemy dla Twojej firmy strategię internacjonalizacji!

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, ogłasza nabór wniosków na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji.

 

Usługi doradcze, dofinansowane w 100% z UE, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję startującego eksportera. Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego.

 

Konkurs jest podzielony na cztery rundy. Wnioski mogą być składane w następujących terminach:

  1. dla rundy I – nabór wniosków od 19 sierpnia do 15 września 2019 r.;
  2. dla rundy II – nabór wniosków od 16 września do 13 października 2019 r.;
  3. dla rundy III – nabór wniosków od 14 października do 10 listopada 2019 r.;
  4. dla rundy IV – nabór wniosków od 11 listopada do 8 grudnia 2019 r.
Data publikacji: 01.08.2019
Translate »