W pierwszej rundzie konkursu na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej, startujący eksporterzy z województwa kujawsko-pomorskiego złożyli 25 wniosków. Ponad połowa z nich to przedsiębiorcy z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Do 5 maja br. trwa drugi nabór wniosków.

 

Wnioski w I rundzie Konkursu były przyjmowane w okresie od 25 marca do 7 kwietnia 2019 r. Komisja przystąpiła do oceny projektów. Przewidywany termin rozstrzygnięcia I rundy Konkursu to 21 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru w I rundzie.

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane internacjonalizacją swojej działalności zachęcamy do składania wniosków w II rundzie naboru, która potrwa do 5 maja 2019 r. Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego.

Usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji, dofinansowane w 100% z UE, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję startującego eksportera. Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

 

Projekt „Fundusz Eksportowy – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” jest realizowany przez  Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 11.04.2019
Translate »