Do 9 czerwca można składać wnioski w ramach trzeciej rundy naboru w konkursie na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji. Dofinansowane w 100% z UE usługi są dedykowane MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję startującego eksportera.

 

Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%. Szczegółowe informacje o Konkursie i kryteria naboru znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego.

 

Jednocześnie Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że nastąpiła zmiana godzin otwarcia Punktu Kontaktowego prowadzonego w Bydgoszczy w ramach projektu „Fundusz Eksportowy – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”, który będzie czynny w godzinach otwarcia BARR:

 

  • Poniedziałek, środa, czwartek – 8:00-16:00
  • Wtorek – 8:00-18:00
  • Piątek – 8:00-14:00

Projekt „Fundusz Eksportowy – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” jest realizowany przez  Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 17.05.2019
Translate »