Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło właśnie konkurs w ramach programu sektorowego INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej, finansowanego z działania 1.2  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W terminie od 1 września do 1 października br. przedsiębiorcy oraz ich konsorcja mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących badania  przemysłowe  i  prace  rozwojowe albo same prace rozwojowe w takich obszarach, jak:

 

1.      Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne w onkologii,

2.      Diagnostyka i terapia, w tym terapia spersonalizowana w chorobach nowotworowych,

3.      Wytwarzanie produktów leczniczych do zastosowań w onkologii.

 

Wartość dofinansowania może wynieść od 1 do 10 milionów złotych. Szczegółowe założenia konkursu oraz dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku dostępne są na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs2122015innomed/.

Data publikacji: 05.08.2015
Translate »