Prezentujemy kolejną garść aktualności dotyczących funduszy europejskich. Tym razem skupiamy się na tym, co oferuje nam w kwietniu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

 

Trzeciego kwietnia ruszył nabór w ramach specjalnego konkursu z poddziałania 1.1.1, czyli „Szybka ścieżka” MŚP – Seal of Excellence. Nabór ten przeznaczony jest dla tych przedsiębiorstw, które aplikowały o wsparcie w programie Horyzont 2020 (SME Instrument, faza II) i zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania. Wnioski będzie można składać do 28 grudnia. Szczegółowe informacje są dostępne TUTAJ.

 

Od 4 kwietnia do 8 maja można aplikować o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3, czyli programu „Go to brand”. Oferuje on możliwość wsparcia działań proeksportowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotyczy to przede wszystkim udziału w międzynarodowych targach i innych zagranicznych imprezach promocyjnych, ujętych w branżowych programach promocji (dla branż: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych) lub w programach promocji o charakterze ogólnym na perspektywicznych rynkach zagranicznych, czyli Algierii, Indiach, Iranie, Meksyku oraz Wietnamie. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku partycypacji w jednym programie promocji o charakterze ogólnym wynosi 500 tys. zł. W pozostałych przypadkach – 1 mln zł. Wszelkie niezbędne informacje na temat programu „Go to brand” dostępne są TUTAJ.

 

Natomiast od 10 kwietnia do 25 października potrwa nabór wniosków w konkursie z poddziałania 2.3.1 – „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. Przedsiębiorcy będą mogli  powalczyć w nim o dotację na zakup usługi proinnowacyjnej, wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Dofinansowaniu w ramach projektu będą mogły podlegać także koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem przedmiotowej innowacji. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynieś minimum 50 000 złotych, natomiast maksymalnie może to być 500 000 złotych, w przypadku usług proinnowacyjnych oraz 1 000 000 złotych, w przypadku kosztów inwestycji. Usługa proinnowacyjna może być zrealizowana wyłącznie przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu, których lista dostępna jest TUTAJ. W naszym mieście takimi instytucjami są „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców oraz Laboratorium inLAB, przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Pozostałe informacje o naborze znajdą Państwo TUTAJ.

 

W zeszłym miesiącu PARP rozpoczęła nabór wniosków w ramach poddziałania 2.3.2 – „Bony na innowacje dla MŚP” – dzięki któremu przedsiębiorcy uzyskać dofinansowanie na zakup od jednostki naukowej usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. W kwietniu, natomiast, wystartuje drugi konkurs z tego poddziałania, w ramach którego będzie można pozyskać dotację na wydatki inwestycyjne, niezbędne do wdrożenia ww. usługi. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu będzie mogła wynieść 800.000 złotych. Nabór potrwa od 17 kwietnia do 4 stycznia 2019 r. Dokumentacja konkursowa dostępna jest TUTAJ.

Data publikacji: 09.04.2018
Translate »