Z końcem listopada Instytucje Zarządzające poszczególnymi Programami Operacyjnymi ogłosiły harmonogramy naborów wniosków na rok 2017. PO Inteligentny Rozwój, podobnie jak w mijającym roku, oferuje znaczną liczbę konkursów dla przedsiębiorców. W pierwszym kwartale 2017 r. będzie ich aż dziesięć. Ale, zgodnie z założeniami Programu, w ściśle określonych obszarach. Przede wszystkim są to prace badawczo-rozwojowe, internacjonalizacja oraz specjalistyczne doradztwo. Wszystko po to, by zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Pierwsze nabory zostaną ogłoszone już w styczniu. 10., 20. i 25. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikuje dokumentację konkursową w ramach trzech sektorowych programów B+R (działanie 1.2). Będą to odpowiednio:

 

  • INNOCHEM – skierowany do sektora chemicznego (nabór wniosków od 01.03 do 28.04),
  • INNONEUROPHARM – dotyczący sektora farmaceutycznego (nabór od 22.02 do 07.04),
  • Innowacyjny Recykling – poświęcony konkretnie recyklingowi surowców mineralnych i drewna (nabór od 28.02 do 21.04).

NCBR do końca roku planuje uruchomienie jeszcze 6 konkursów z tego działania. 10. lutego chce ogłosić konkurs dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego – WoodINN (nabór od 14.03 do 28.04), a 3. kwietnia dla sektora produkcji gier wideo – GAMEINN (nabór od 05.05 do 06.07). Pozostałe 4 konkursy, czyli PBSE – dla sektora elektroenergetycznego, INNOSBZ – dla sektora systemów bezzałogowych,  INNOSTAL – dla sektora stali oraz IUSER – dla sektora elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych, mają ruszyć w drugiej połowie roku.

 

Również w styczniu, a konkretnie 16., Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosi kolejną edycję „Kredytu na innowacje technologiczne” (poddziałanie 3.2.2). Wnioski w BGK będzie można składać od 20.02 do 29.03. Natomiast 10.01 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawi szczegółowe założenia naboru w ramach poddziałania 3.3.3 – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Dokumentację aplikacyjną będzie można w tym wypadku składać od 10.02 do 13.03. A skoro mowa o poddziałaniu 3.3.3, to jak już pisaliśmy, 13. grudnia PARP ogłosiła konkurs dla MŚP chcących uzyskać dofinansowanie na udział w programach promocji polskich firm na targach Hannover Messe 2017 r. oraz na Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie. Sam nabór prowadzony będzie od 12.01 do 13.02.

 

Pierwszego lutego NCBR ogłosi dwa konkursy wspierające badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorców (poddziałanie 1.1.1): jeden dla MŚP i jeden dla dużych przedsiębiorstw. Potrwają one od 01.03 do 30.06 i będą podzielone na miesięczne etapy. Tydzień później (08.02) PARP przedstawi warunki udziału w dwóch naborach, w ramach poddziałania 3.2.1 – Badania na rynek, dotyczące wdrażania wyników prac B+R. Pierwszy z nich będzie dostępny na ogólnych zasadach, natomiast drugi wyłącznie dla branży dedykowanej elektromobilności. Oba potrwają od 13.03 do 26.04.

W drugim kwartale, poza wspomnianym już naborem na GAMEINN, konkursy będą ogłaszane:

 

  • z działania 2.1, na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach – Ministerstwo Rozwoju. Ogłoszenie: 03.04, nabór wniosków: 08.05 – 07.07;
  • z poddziałania 2.3.2 – Bony na innowacje, na zakup usług realizowanych dla MŚP przez jednostki naukowe – PARP. Ogłoszenie: 08.05, nabór wniosków: 08.06.17 – luty 2018;
  • z poddziałania 2.3.3, na umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – PARP. Ogłoszenie: 15.05, nabór wniosków: 16.06 – styczeń 2018;
  • z poddziałania 2.3.4, na ochronę praw własności przemysłowej dla MŚP – PARP. Ogłoszenie: 11.04, nabór wniosków: 16.05 – grudzień 2017.

Druga połowa 2017 roku to, między innymi, kolejna tura naborów z podziałania 1.1.1 (ponownie dla MŚP i dla dużych przedsiębiorstw) oraz z podziałania 3.2.1 (Badania na rynek – na ogólnych zasadach), konkurs z podziałania 4.1.4 (projekty aplikacyjne dla konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych), a także rozpoczęcie naboru na projekty z zakresu proinnowacyjnych usług dla MŚP, świadczonych przez akredytowane Ośrodki Innowacji (poddziałanie 2.3.1).

 

Oczywiście przytoczone powyżej plany pochodzą z pierwszej opublikowanej wersji harmonogramu konkursów dla PO IR – sporo może się więc jeszcze zmienić. Nie ulega jednak wątpliwości, że w 2017 roku program zaoferuje przedsiębiorcom wiele okazji do pozyskania dotacji. Aktualne wersje harmonogramu można znaleźć tutaj.

Data publikacji: 16.12.2016
Translate »