Innowacje, badania i rozwój, internacjonalizacja – to główne obszary, w których przedsiębiorcy będą mogli liczyć na unijne dotacje w tym roku. Zapraszamy do krótkiego podsumowania planów konkursowych na 2018 rok w ramach dwóch najważniejszych, z punktu widzenia firm w naszym regionie, programów operacyjnych: PO Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa.

 

PO IR jak co roku wspiera przede wszystkim prace badawczo-rozwojowe, prowadzące do wytworzenia innowacyjnych produktów i usług. Konkursy w ramach tzw. „szybkiej ścieżki” (poddziałanie 1.1.1) dla MŚP przewidziane są w marcu i sierpniu, zaś dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów – w marcu i wrześniu. W kwietniu rozpocznie się również, trwający aż do końca roku, nabór dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, a więc tych firm, które aplikowały w programie Horyzont 2020 i zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania. Również nasz wojewódzki program operacyjny ma coś do zaoferowania w tym obszarze. Pod koniec marca powinien ruszyć nabór w ramach poddziałania 1.2.1, w którym będzie można ubiegać się o dotacje nie tylko na prace B+R, ale także na stworzenie nowoczesnych laboratoriów i pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniami patentowymi. Dla tzw. przedsiębiorstw odpryskowych podobne konkursy ruszą w lutym i we wrześniu z poddziałania 1.3.1. W PO IR inwestycje dotyczące tworzenia i rozwoju centrów badawczo rozwojowych będą wspierane z działania 2.1. Konkurs póki co planowany jest na II kwartał bieżącego roku. Natomiast ochrona własności przemysłowej przewidziana jest w poddziałaniu 2.3.4, z którego konkurs rozpocznie się w marcu.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje też wspierać kolejne kluczowe sektory gospodarki w ramach działania 1.2 PO IR (Sektorowe programy B+R). W tym roku konkursy zaplanowano na kwiecień (INNOship), maj (INNOMOTO), sierpień (InnoNeuroPharm) oraz wrzesień (Innowacyjny recykling).

 

Wdrażanie wyników prac B+R będzie dofinansowywane w ramach poddziałania 3.2.1 PO IR (Badania na rynek). Konkurs ma być ogłoszony 14 lutego, a nabór prowadzony będzie w kilku rundach od marca do grudnia. Z kolei w RPO WK-P pod koniec lutego planowane jest rozpoczęcie konkursu z poddziałania 1.6.2 – Dotacje dla innowacyjnych MŚP. Jak co roku Bank Gospodarstwa Krajowego będzie też udzielał dofinansowań w ramach kredytu na innowacje technologiczne (poddziałanie 3.2.2 z PO IR). Nabór wniosków powinien rozpocząć się w połowie lutego.

 

Kilka inicjatyw w ramach PO IR skierowanych jest na pobudzenie współpracy pomiędzy biznesem a nauką. Dzięki bonom na innowacje (poddziałanie 2.3.2, nabór od marca do listopada) MŚP będą mogły zamawiać dofinansowywane usługi, realizowane przez jednostki naukowe. Z kolei w ramach poddziałań 4.1.2 (Regionalne agendy naukowo-badawcze) i 4.1.4 (Projekty aplikacyjne) możliwa będzie realizacja wspólnych projektów w konsorcjach przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Pierwszy konkurs rusza w marcu, drugi w maju.

 

O innych możliwościach w ramach funduszy europejskich na ten rok poinformujemy już wkrótce. Odnośniki do aktualnych harmonogramów poszczególnych programów operacyjnych znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

 

 

 

Przypominamy również, że w naszym newsletterze oraz na stronie https://barr.pl/blog/category/fundusze-europejskie/ na bieżąco informujemy o ogłaszanych konkursach na dotacje z UE.

Data publikacji: 17.01.2018
Translate »