O funduszach unijnych przewidzianych w 2018 roku na prace badawczo-rozwojowe, inwestycje w innowacyjną infrastrukturę oraz współpracę biznesu z nauką już pisaliśmy. Pora na omówienie pozostałych możliwości, jakie szykują nam na ten rok instytucje zarządzające pieniędzmi z Unii Europejskiej.

 

Sporo pieniędzy przeznaczonych zostanie w tym roku na wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw, zarówno tych, które dopiero chcą rozpocząć eksport, jak i tych, które zamierzają zdobywać kolejne zagraniczne rynki zbytu. W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym przewidziane są dwa konkursy z poddziałania 1.5.3, w ramach których MŚP będą mogły ubiegać się o dofinansowanie takich działań, jak udział w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach zagranicznych, czy też pozyskanie fachowego doradztwa z zakresu rozwoju działalności eksportowej. Pierwszy nabór ma ruszyć 30 marca, kolejny – 30 listopada.

 

Nieco bardziej zaawansowanym instrumentem wspierania internacjonalizacji jest poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a więc program „Go to Brand”. W jego ramach mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do działań realizowanych w ramach jednego z ogólnopolskich programów promocji. Programy te dzielą się na branżowe i ogólne na perspektywicznych rynkach. Tegoroczny nabór ma być ogłoszony przez PARP 1 marca, a trwać będzie od 4 kwietnia do 8 maja. Informacja na temat programów promocji oraz zasad udziału w konkursach z poddziałania  3.3.3 znajdują się TUTAJ.

 

Dzięki poddziałaniu 2.3.1 z PO IR przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli również skorzystać z profesjonalnego doradztwa świadczonego przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju Ośrodki Innowacji. W ramach trwającego od 10 kwietnia do 25 października konkursu, będzie można uzyskać dofinansowanie nie tylko na proinnowacyjne usługi doradcze, wspierające wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie, ale także na  realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia tej innowacji.

 

Z kolei Regionalny Program Operacyjny da możliwość pozyskania dotacji podmiotom, które chcą podjąć lub rozszerzyć działalność w zakresie edukacji przedszkolnej. Umożliwi to nabór z poddziałania 6.4.2., planowany do ogłoszenia pod koniec kwietnia.

 

Ważnym elementem uzupełniającym ofertę dotacyjną w tym roku będą Instrumenty Finansowe, a więc preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw, przeznaczone, między innymi, na: zakup wyników prac B+R i ich wdrożenie do etapu pierwszej produkcji, wsparcie procesów umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji, czy też przedsięwzięcia, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę jego efektywności energetycznej. Szczegółowe warunki udzielania tych pożyczek nie są jeszcze znane, ale instrumenty te powinny zacząć funkcjonować jeszcze w pierwszej połowie tego roku. O szczegółach będziemy informować na bieżąco w naszych aktualnościach i newsletterze.

Data publikacji: 23.01.2018
Translate »