Zgodnie ze znanym przysłowiem Instytucje Pośredniczące w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój przygotowały w tym miesiącu sporo różnorodnych możliwości pozyskania dotacji na realizację projektów unijnych.

 

Pierwszego marca ruszyły dwa konkursy w ramach poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Jeden przeznaczony jest dla MŚP, drugi dla dużych przedsiębiorców i konsorcjów. Natomiast 6. marca rozpoczął się nabór wniosków z poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej. O tych konkursach pisaliśmy już TUTAJ.

 

Od 15 marca do 15 maja potrwa nabór z podziałania 4.1.2. Regionalne agendy naukowo-badawcze, w ramach którego konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców będą mogły realizować projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w wybranych dziedzinach wiedzy. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi się mieścić w przedziale od 1 do 10 mln. złotych. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się TUTAJ.

 

Dzisiaj (19 marca) rozpoczął się konkurs dla sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER), z działania 1.2. Sektorowe programy B+R. O tej możliwości pisaliśmy więcej TUTAJ.

 

Jutro (20 marca) otwarty zostanie nabór w ramach poddziałania 3.2.1. Badania na rynek, w ramach którego MŚP będą mogły pozyskać fundusze na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów będą mogły być zarówno wydatki inwestycyjne, usługi doradcze, jak i eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych składanego projektu będzie musiała wynieść 5.000.000 zł. Dokumentacja konkursowa tego naboru znajduje się TUTAJ.

 

Dwa dni później (22 marca) rozpocznie się kolejna edycja „Bonów na innowacje dla MŚP” (poddziałanie 2.3.2), czyli konkursu, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na zakup od jednostki naukowej usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Projekty o wartości kosztów kwalifikowalnych od 60 do 400 tysięcy złotych będzie można składać do 22 listopada br. Szczegóły konkursu znajdują się TUTAJ.

 

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków dla PO IR, kwiecień będzie równie gorącym miesiącem pod względem liczby planowanych konkursów. Dlatego wkrótce napiszemy, co czeka nas w przyszłym miesiącu.

Data publikacji: 19.03.2018
Translate »