W dniach od 24.06.2016 r. do 05.08.2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu będą mogli ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których projekty dotyczyć będą uczestnictwa w proeksportowych działaniach promocyjnych, przewidzianych w branżowych programach promocji, dostępnych na stronie Ministerstwa Rozwoju.

 

Do rozdysponowania w konkursie przewidziano łączną pulę 100 mln złotych, w tym na projekty z województwa mazowieckiego 10 mln, na  projekty z pozostałych województw 90 mln złotych.  Maksymalna  kwota kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1 mln złotych.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie:

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r.

Data publikacji: 24.05.2016
Translate »