Zapraszamy do udziału w drugim konkursie na granty w ramach Funduszu Eksportowego. Wnioski będzie można składać od 3 do 31 sierpnia  2020 r. do godz. 16:00. O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Granty są dedykowane przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne.

 

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na:

  • udział w targach,
  • wizyty studyjne,
  • usługi doradcze.

 

Zmiany i ułatwienia dla przedsiębiorców w stosunku do pierwszego konkursu:

  1. startujący eksporter – podwyższenie progu przychodów z eksportu do 25% z 10%, co znacznie rozszerza grupę starterów,
  2. strategia internacjonalizacji – załącznik fakultatywny zamiast obowiązkowego,
  3. zaliczki – wcześniej wyłącznie refundacja poniesionych wydatków.

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu 2/G/2020 znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego.

Projekt „Fundusz Eksportowy – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” jest realizowany przez  Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 13.07.2020
Translate »