Nabór wniosków już od 16 stycznia 2023 r.

Zapraszamy do udziału w czwartym konkursie na granty organizowanym przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Fundusz Eksportowy. Wnioski będzie można składać od 16.01.2023 r. do 30.01.2023 r. do godz. 16:00.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Granty są dedykowane przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:

  1. adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
  2. dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

Projekt nie może dotyczyć produktu, który był/jest przedmiotem dofinansowania w ramach Funduszu Eksportowego (nie dotyczy umów zawartych na opracowanie strategii internacjonalizacji).

Informacji dotyczących Konkursu udzielają pracownicy Grantodawcy, tel. 56 699 54 81, 56 699 54 82 i 56 699 54 87.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu 4/G/2022 znajdują się na stronie Grantodawcy.

Data publikacji: 21.12.2022
Translate »