Zapraszamy do udziału w trzecim konkursie na granty, które są dedykowane przedsiębiorstwom posiadającym potencjał eksportowy oraz chcącym wejść na nowe rynki zagraniczne. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:

  1. adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
  2. dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

Projekt nie może dotyczyć produktu, który był/jest przedmiotem dofinansowania w ramach Funduszu Eksportowego (nie dotyczy umów zawartych na opracowanie strategii internacjonalizacji).

Wnioski będzie można składać od 1  sierpnia  2022 r., w następujących terminach:

  • runda I – nabór od 1.08.2022 r. do  31.08.2022 r. do godz. 16:00,
  • runda II – nabór od 1.09.2022 r. do  30.09.2022 r. do godz. 16:00,
  • runda III – nabór od 1.10.2022 r. do  31.10.2022 r. do godz. 16:00.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i jest prowadzony do wyczerpania ustalonego limitu środków, w ramach ww. rund. Nabór jest prowadzony do momentu złożenia wniosków na kwotę wnioskowanego wsparcia stanowiącą 150% alokacji. Kolejne rundy (tj. 2, 3) będą uruchamiane pod warunkiem dostępności środków w ramach alokacji na cały Konkurs. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego zamieści komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Informacji dotyczących Konkursu udzielają pracownicy Grantodawcy, tel.: 56 699 54 81, 56 699 54 82 i 56 699 54 87.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu 3/G/2022 znajdują się w na stronie Portalu – Fundusz Eksportowy w zakładce nabór wniosków na granty.

unijne logotypy
Data publikacji: 01.07.2022
Translate »