1 czerwca, w Bydgoszczy otworzy swoje nowe biuro spółka Ciech Services, pełniąca funkcję Centrum Usług Wspólnych dla Grupy Kapitałowej CIECH. Biuro zlokalizowane jest w budynku Arkada Business Park, nowoczesnej powierzchni biurowej, w której zatrudnienie znajdzie w początkowej fazie 40 osób, głównie specjalistów z obszaru księgowości i finansów. Obecnie prowadzone są procesy rekrutacyjne na istniejące wakaty, a w przyszłości skala działalności nowej spółki zlokalizowanej w Bydgoszczy może się zwiększyć. Nowa inwestycja CIECH w Bydgoszczy powstała we współpracy z  Miastem Bydgoszcz i Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego.

 

CIECH Services to spółka tworząca centrum usług wspólnych – rozwiązanie powszechnie stosowane w międzynarodowych koncernach, posiadających działalności w wielu lokalizacjach i na wielu rynkach. Tego typu spółki świadczą m.in. usługi księgowe czy finansowe, a korzyścią dla firmy jest ustandaryzowanie na wysokim poziomie usług wewnętrznych i ujednolicenie procesów w organizacji, w celu osiągnięcia najwyższej efektywności. W Polsce działa ponad 1500 takich centrów, a ich wkład w tworzenie PKB Polski sięga nawet 3-3,5 proc.[Raport ABSL Sektor Usług Biznesowych, edycja 2019]

Powstanie spółki CIECH Services wynika ze strategii Grupy CIECH i  zmiany podziału kompetencji pomiędzy poszczególne obszary biznesowe. Zgodnie z tą koncepcją Grupa CIECH postanowiła scentralizować funkcje wsparcia w ramach spółki CIECH Services, która to będzie realizować rolę centrum usług wspólnych. Wybrane usługi funkcji wsparcia, takie jak obsługa księgowa i finansowa, będą świadczone z Bydgoszczy.

– Tworząc centrum usług wspólnych dla Grupy CIECH rozważaliśmy kilka lokalizacji. O wyborze zdecydowały mocne atuty Bydgoszczy, m.in. dostępność kadr, zaplecze akademickie czy środowisko przyjazne biznesowi. Nie bez znaczenia są również kwestie związane z lokalizacją i siecią dróg, a także fakt, że mamy bardzo dobre doświadczenia wynikające z funkcjonowania w Bydgoszczy spółki CIECH Pianki – mówi Rafał Czubiński, Prezes Zarządu CIECH Services i dyrektor zarządzający w CIECH S.A.

To kolejna spółka Grupy CIECH, której siedziba jest zlokalizowana w Bydgoszczy. Pierwszą jest CIECH Pianki – wiodący krajowy producent pianek poliuretanowych PUR i wysokiej klasy maseczek ochronnych klasy FFP2 i FFP3. Jak wynika z raportu EY [„Oddziaływanie Grupy CIECH na polską gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłowego”], w 2018 roku bezpośrednie, pośrednie i indukowane efekty działalności Grupy CIECH wygenerowały w powiecie bydgoskim 46 mln zł wartości dodanej, ponad 200 miejsc pracy i około 2 mln zł dochodów do budżetów samorządowych. Dzięki zlokalizowaniu nowego biura w Bydgoszczy ten pozytywny wpływ może się jeszcze zwiększyć.

– Serdecznie gratuluję kolejnego etapu rozwoju Grupy CIECH. Cieszę się, że firma dostrzega i wykorzystuje gospodarcze atuty naszego miasta, wśród których można wymienić m.in. dobry klimat dla biznesu, kapitał ludzki czy dostępność nowoczesnych powierzchni biurowych. Istotne jest też profesjonalne wsparcie zapewniane inwestorom przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Życzę, aby Bydgoszcz oraz przestrzeń biurowa Arkada Business Park, którą wybrali Państwo na stworzenie swojego pierwszego Centrum Usług Wspólnych, były sprzyjającym środowiskiem dla efektywnego realizowania ambitnej wizji dalszego rozwoju Grupy CIECH – mówi Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Siedzibą spółki będzie przestrzeń biurowa zlokalizowana w budynku Arkada Business Park. Arkada Business Park to zaawansowany technologicznie ekologiczny biurowiec spełniający najwyższe standardy rynkowe, gdzie bezpieczeństwo danych, komfort użytkowników biurowca i ekologia są najważniejsze, a doskonała lokalizacja przy Rondzie Fordońskim jest ogromnym udogodnieniem dla pracowników.

– Pragniemy pogratulować Grupie CIECH utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Bydgoszczy i dostrzeżenia potencjału w naszym biurowcu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w obecnych czasach sprostać wymaganiom i przygotować biuro dopasowane do potrzeb naszego partnera, w tym zapewnić komfort wentylacji świeżego powietrza, które przechodzi przez kilkuetapowy proces filtracji i nawilżania zanim trafi do biur. Jesteśmy przekonani, że wysoka jakość przestrzeni biurowej w duchu odpowiedzialności za środowisko, a także inspirujący widok na rzekę i panoramę Bydgoszczy zostanie doceniony przez pracowników CIECH – mówi Jan Wawrzkowicz, Prezes grupy Arkada Holding, Dewelopera i właściciela biurowca Arkada Business Park.

– Sektor BPO/SSC w realny sposób zmienia lokalną gospodarkę, zaś w branży F&A dostrzegamy duży potencjał do dalszego rozwoju nowoczesnych usług biznesowych w naszym mieście. Inwestycja Grupy Ciech potwierdza ten trend i dowodzi, że nasze miasto zapewnia przyjazne środowisko do prowadzenia biznesu, a dzięki zdywersyfikowanej gospodarce oferuje przedsiębiorcom stabilne warunki i pożądaną synergię kompetencji. Inwestycja Grupy Ciech to ambitny i perspektywiczny projekt, który przyczyni się zarówno do rozwoju Grupy, jak i dalszego wzrostu sektora BPO/SSC w Bydgoszczy – dodaje Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

Aby dowiedzieć się więcej o sektorze nowoczesnych usług w Bydgoszczy przejdź do zakładki Sektor BPO/SSC.

Data publikacji: 31.05.2021
Translate »