Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło „Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”. Pula dostępnego na przyszły rok finansowania projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w programie Inteligentny Rozwój wynosi ponad 3 mld zł.

 

NCBR jak dotychczas stawia na atrakcyjne dla wnioskodawców programy horyzontalne, czyli programy, w których nie ma ograniczonej tematycznie agendy badawczej. Tematy projektów muszą mieścić się w jednej z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, co daje wnioskodawcom duże pole manewru.

 

Poza ogłaszanymi w 2019 konkursami ze wsparcia NCBR będzie można korzystać w ramach programu BRIdge Alfa, w którym Centrum przeznaczyło ponad 2 mld zł na współfinansowanie najbardziej innowacyjnych projektów we wczesnej fazie rozwoju. Pieniądze i wsparcie biznesowe dla innowatorów będą dostępne także poprzez uruchamiane przez powołany przez NCBR Fundusz Funduszy CVC (fundusze corporate venture capital).

 

W 2019 roku NCBR ogłosi cztery konkursy swojego flagowego programu „szybka ścieżka”. Ich łączny budżet to 2,25 mld zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i dążąc do zwiększenia efektywności programu NCBR dopuści do udziału w konkursie nie tylko MŚP lub duże przedsiębiorstwa – ale także konsorcja z udziałem jednostek naukowych. Nowy konkurs „szybkiej ścieżki” będzie realizowany w ramach rządowego programu „Dostępność+”, który ma na celu wsparcie prac B+R ukierunkowanych na stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Poza „szybką ścieżką” NCBR będzie kontynuowało również inny program horyzontalny – „Projekty aplikacyjne”. Jest on skierowany do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców, którzy wspólnie chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe. Konkurs ten NCBR ogłosi już 1 lutego, jego budżet wynosi 140 mln zł, a wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r.

 

Szczegółowy harmonogram konkurów NCBR na 2019 rok

Data publikacji: 18.12.2018
Translate »