W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się druga konferencja z cyklu BSS Forum, zorganizowana 25.01.2018 r. przez Fundację Pro Progressio. Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego na tym spotkaniu reprezentowała Prezes Zarządu, Pani Edyta Wiwatowska.

Źródło: Materiały promocyjne Fundacji ProProgressio

 

Głównym celem cyklu BSS Forum jest omówienie bieżących trendów, wyzwań, zagrożeń oraz szans stojących przed szeroko rozumianym sektorem outsourcingu oraz nowoczesnych usług dla biznesu, a także instytucjami bezpośredniego otoczenia tych branż. W wydarzeniach biorą udział eksperci z Polski, Europy oraz ze świata, którzy wspólnie obradują oraz dzielą się wiedzą z zakresu m.in. outsourcingu, optymalizacji, transformacji biznesowej, HR czy środowiska pracy.

 

Tegorocznej konferencji towarzyszyło inspirujące hasło „Rock Your Business”, które zgodnie z ideą organizatorów miało pokazać, że branża BSS (Business Support Services) jest w kluczowej dla siebie fazie rozwoju, pozostaje w centrum zainteresowania wielu organizacji i wręcz wyznacza biznesowe trendy w zarządzaniu. Wydarzenie było spotkaniem praktyków, liderów biznesu, mentorów, coachów i przede wszystkim osób odpowiadających za operacyjny rozwój sektora BSS w Polsce i zagranicą.

 

W sesji burzy mózgów, poświęconej pozyskiwaniu inwestycji BSS, Prezes Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podkreśliła znaczenie miast w procesach zachęcania kolejnych inwestorów do regionów, zwracając uwagę na umiejętność dostosowania oferty i propozycji inwestycyjnej do wymogów międzynarodowych korporacji. Wśród innych prelegentów tego panelu dyskusyjnego znaleźli się m.in. Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawa, Dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UM Łódź oraz Dyrektor Regionalny Colliers International.

 

Wydarzenie zwieńczyła piąta edycja gali Outsourcing Stars.

Data publikacji: 26.01.2018
Translate »