Zgłoszenia należy składać do 22 marca 2023 r. do godz. 17.00 czasu brukselskiego.

Transeuropejski projekt Advanced Materials & Manufacturing Technologies United for LightwEighT, Amulet H2020, ogłosił II konkurs na mini granty.

Celem projektu „Advanced Materials & manufacturing United for LightwEighT” o akronimie AMULET jest tworzenie nowych łańcuchów wartości poprzez wspieranie zastosowania zaawansowanych lekkich materiałów: stopów metali lekkich, kompozytów z osnową ceramiczną oraz kompozytów polimerowych w czterech sektorach przemysłu: motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym i budowlanym. AMULET ma za zadanie wykorzystać potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw poprzez międzysektorową, międzyregionalną wymianę wiedzy.

Zapraszamy na spotkanie AMULET INFO DAY.  Zarejestruj się na platformie EVENTIA.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Doliny Narzędziowej.

Data publikacji: 06.02.2023
Translate »