Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do udziału w kolejnej edycji „Soboty z Pracodawcą – Drzwi otwarte w firmach”. Przedsięwzięcie jest skierowane do osób poszukującym pracy lub staży w firmach mieszczących się na terenie Bydgoszczy, a także gmin zrzeszonych  w stowarzyszeniu Metropolia Bydgoska.

 

Spotkania w siedzibach firm w ramach „Soboty z Pracodawcą” mają przybliżyć zainteresowanym specyfikę działalności danego pracodawcy. Dzięki temu poszukujący pracy mają szansę dowiedzieć się więcej na temat przedsiębiorstwa uczestniczącego w projekcie, zobaczyć jak się pracuje w danej firmie i porozmawiać bezpośrednio z pracownikami w siedzibie firmy.

 

Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców, jak i poszukujących pracy. „Sobota z pracodawcą”  to także dedykowana strona internetowa z wizytówkami pracodawców, która jest doskonałym narzędziem promocji Państwa firmy wśród mieszkańców regionu (podczas wiosennej edycji, strona miała ponad 6 000 odsłon, a średni czas spędzony na stronie wynosił ponad 6 minut),  wydarzenie będzie  poprzedzona  kampanią promocyjną w lokalnych mediach oraz portalach społecznościowych.

 

Zapraszamy do współpracy

Założenia projektu:

 

 Termin – 18 listopada 2017 r. w godz. 9:00 – 13:00

 

Po stronie pracodawcy:

  • Przygotowanie pomieszczenia w siedzibie firmy w wyznaczonych godzinach, w którym odbywać się będą spotkania z potencjalnymi pracownikami,
  • Wyznaczenie osób do kontaktu z kandydatami  w wyznaczonym terminie,
  • Przygotowanie materiałów dotyczących firmy (informacje o firmie – do 600 znaków bez spacji, logotyp, dane kontaktowe firmy i do osoby odpowiedzialnej za rekrutacje, adres @ na który kandydaci wysyłać będą swoje CV oraz link do zewnętrznej strony z Państwa ofertami pracy (opcjonalnie) i aktualnych ofert pracy). Informacje te zostaną umieszczone na stronie pod adresem www.sobota.bydgoszcz.pl.

 

Po stronie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:

 

  • Przygotowanie i administrowanie strony znajdującej się pod adresem sobota.bydgoszcz.pl,
  • Kampania informacyjna wśród studentów z bydgoskich uczelni realizowana za pośrednictwem Porozumienia Bydgoskich Biur Karier,
  • Kampania informacyjna skierowana do osób bezrobotnych realizowana za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
  • Kampania promocyjna wydarzenia za pośrednictwem lokalnych mediów i portali społecznościowych  do mieszkańców regionu.

 

Koszt przedsięwzięcia po stronie pracodawcy wynosi: 400,00 zł (netto)*

Proszę o przesłanie potwierdzenia Państwa uczestnictwa w projekcie „Sobota z Pracodawcą – Drzwi otwarte w firmach” na adres email: marcin.przybylski@barr.pl.

 

Osoby do kontaktu:

 

Marcin Przybylski – tel.: 785 150 558

Maciej Górecki – tel.: 885 550 233

 

Uczestnictwo w przedsięwzięciu będzie niebywałą okazją na promocję marki Państwa firmy na lokalnym rynku, w tym również wsparcia procesu rekrutacyjnego.

Data publikacji: 31.08.2017
Translate »