13 września 2018 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja otwierająca projekt pn.: ,,Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Grzegorz Gorzelak specjalizujący się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego.

Projekt, realizowany w partnerstwie przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w regionie poprzez bezpośrednie i pośrednie wsparcie działalności eksportowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz promocję gospodarczą tego obszaru.

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele gmin i powiatów wchodzących w skład stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz reprezentanci instytucji otoczenia biznesu z regionu. Zaproszonych gości, powitał Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski. Następnie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się ze szczegółowymi założeniami projektu, zaprezentowanymi przez Prezes BARR – Edytę Wiwatowską. Jako ostatni głos zabrał profesor Grzegorz Gorzelak z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosił wykład na temat roli metropolii w rozwoju gospodarczym Polski i świata oraz szans i problemów z jakimi muszą się one współcześnie mierzyć.

 

Więcej informacji o realizowanym projekcie można uzyskać na stronie:

www.barr.pl/internacjonalizacja-msp-i-promocja-gospodarcza-regionu

Data publikacji: 14.09.2018
Translate »