[well anim=”” boxbgcolor=””]

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach programu sektorowego INNOMOTO, z działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Do konkursu przystąpić mogą przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw ubiegający się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w obszarach:

  1. Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu (w tym: udoskonalone lub nowe linie technologiczne i technologie produkcji pojazdów i części motoryzacyjnych, technologie regeneracji komponentów, technologie wytwarzania materiałów i warstw wierzchnich, technologie poprawiające właściwości wytrzymałościowe materiałów oraz technologie łączenia materiałów, metody odzysku, recyklingu i utylizacji odpadów pochodzących z pojazdów mechanicznych oraz ograniczenia negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko);
  2. Innowacyjne pojazdy i napędy (w tym: pojazdy osobowe/ciężarowe/specjalne/autobusy, nadwozia, naczepy i przyczepy, zabudowy, napędy alternatywne i związana z nimi infrastruktura, napędy spalinowe);
  3. Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach (materiały metalowe, polimerowe i kompozytowe, pokrycia i powłoki, materiały na elementy cierne, materiały pędne, oleje i smary, układy wymiany ciepła, układy oświetlenia i poprawiające widoczność, systemy bezpieczeństwa, układy wydechowe, układy zawieszenia, przeniesienia napędu, kierownicze i hamulcowe, układy elektryczne i elektroniczne, inne innowacyjne części i podzespoły oraz elementy wyposażenia wnętrza).

 

Alokacja w konkursie wynosi 250 mln złotych.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynieść musi od 1 mln do 20 mln złotych.

 

Nabór wniosków trwać będzie w terminie od 5 października do 21 listopada 2016 r.

 

Poniżej znajdą Państwo link do strony ze szczegółami dotyczącymi konkursu:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto

Data publikacji: 08.09.2016
Translate »