W ostatnich dniach Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa kolejne konkursy w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Sektorowe programy B+R.

Pierwszy dotyczy branży farmaceutycznej, dla której nabór wniosków będzie trwał od 22 lutego do 7 kwietnia 2017 r. Projekty dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będą musiały dotyczyć jednego z poniższych obszarów badawczych:

 

  • innowacyjne produkty lecznicze,
  • innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych,
  • innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny,
  • innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie,
  • rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

 

Do rozdysponowania NCBR przeznaczyło 190 milionów złotych. Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi mieścić się pomiędzy 1 a 40 milionami złotych.

Szczegóły naboru dostępne są tutaj.

Drugi konkurs skupi się na zagadnieniach innowacyjnego przetwarzania odpadów pochodzących z sektorów metali nieżelaznych, wydobycia węgla, ceramiki, szkła, materiałów budowlanych oraz drewna. Nabór wniosków prowadzony będzie od 28 lutego do 21 kwietnia 2017 r. Alokacja na ten konkurs wynosi 90 miliomów złotych, a projekty muszą się zmieścić w przedziale kosztów kwalifikowalnych pomiędzy 800.000 a 18.000.000 złotych. Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj.

 

Intensywność wsparcia w obu konkursach zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa realizującego projekt i od zakresu merytorycznego przedsięwzięcia.

Data publikacji: 27.01.2017
Translate »