27 marca w Regionalnym Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbędzie się kolejne wydarzenie z serii  „innoSHARE’18 on the road: Meetups”, organizowane przez Fundację Polska Innowacyjna. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego objęła wydarzenie swoim patronatem.

 

„InnoSHARE’18 on the road: Meetups” to cykl 15 wydarzeń w Polsce oraz 10 wystąpień za granicą, które dają możliwość spotkania ludzi, którzy stworzyli lub rozwijają firmy oparte na badaniach, nauce, nowych technologiach, skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych ekspertów i praktyków oraz poznania przedstawicieli Fundacji Polska Innowacyjna oraz nawiązania współpracy.

 

W szczególności zaproszenie na wydarzenie jest skierowane do doktorantów, młodych naukowców, pracowników z działów badawczo-rozwojowych z MŚP, liderów opinii naukowej, start-upów wysokich technologii z komponentem R&D oraz organizacji i instytucji otoczenia biznesu i innowacji, jednostek miejskich związanych z rozwojem i planowaniem strategii współpracy biznesu z nauką lub nauki z biznesem. W wydarzeniu jednak może wziąć udział każdy (wstęp wolny). Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie: http://meetups.innoshare.pl/bydgoszcz/.

 

Podczas spotkania, które będzie miało formę paneli dyskusyjnych, wywiadów oraz  krótkich prezentacji, zostaną poruszone takie tematy jak:

 

  • Przykład dobrych praktyk współpracy: nauka – biznes,
  • Jak tworzyć start-upy i spin-offy z nauki oraz badań?
  • Wsparcie przedsiębiorstw akademickich ze środków RPO woj. kuj.-pom.
  • Jak komercjalizować technologie i tworzyć innowacje przy pomocy NCBR?
  • Współpraca naukowiec-inwestor. Jak wspólnie komercjalizować i internacjonalizować projekty badawczo-rozwojowe?
  • Finansowanie i wsparcie rozwoju start-upów R&D, spin-offów i komercjalizacji badań.

 

Więcej informacji: http://meetups.innoshare.pl/bydgoszcz/

Data publikacji: 20.03.2018
Translate »