Od 3 sierpnia do 2 października br. będzie trwał nabór w kolejnym konkursie w ramach działania 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”. Tym razem o dofinansowanie projektów dotyczących badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (lub wyłącznie tych drugich), będą mogły powalczyć firmy z branży farmaceutycznej. Konkurs „InnoNeuroPharm” skupi się bowiem na następujących zagadnieniach:

 

  1. Innowacyjne produkty lecznicze
  2. Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych
  3. Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny
  4. Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie
  5. Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

 

W konkursie mogą wziąć udział zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa, a także składające się z tych podmiotów konsorcja. Wartość kosztów kwalifikowalnych planowanych do realizacji przedsięwzięć musi się zamknąć pomiędzy 1 a 40 milionami złotych.

 

Szczegółowe regulacje dotyczące naboru znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Od 3 lipca do 31 października potrwa natomiast nabór w ramach podziałania 2.3.5 PO IR „Design dla przedsiębiorców”. W tym konkursie mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Wsparcie będzie też mogło objąć realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. produktu. Minimalne koszty kwalifikowalne projektu to 60 tysięcy złotych, a maksymalne – 1,5 miliona złotych.

 

O tym konkursie więcej można dowiedzieć się odwiedzając stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Data publikacji: 25.06.2018
Translate »