Horyzont 2020 jest największym w historii Unii Europejskiej programem finansującym badania naukowe i innowacje. Jedną z grup, do których kierowane są działania i wsparcie w ramach H2020 są innowacyjne MŚP.

W ramach Instrumentu MŚP” (SME instrument) przedsiębiorca może pozyskać 50.000 EUR kwoty ryczałtowej na tzw. fazę 1, a więc przygotowanie studium wykonalności, dotyczącego aspektów technicznych i komercyjnego potencjału innowacji, jaką chce wprowadzić na rynek (w tym m. in. analizy ryzyka, analiz rynkowych, badań dotyczących własności intelektualnej itp.), oraz przeciętnie od 0,5 do 2,5 mln. EUR na fazę 2, czyli działania związane z przygotowaniem innowacyjnego procesu, produktu lub usługi do fazy komercjalizacji, czyli przykładowo: projektowanie, prototypowanie, testowanie, rozwój linii pilotażowej, skalowanie, miniaturyzacja itp.

 

Projekty w ramach fazy 2 powinny mieścić się w przedziale czasowym 1 – 2 lat, a intensywność ich wsparcia z unijnych pieniędzy wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych (w szczególnych przypadkach może to być nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych).

W 2017 roku o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność w następujących obszarach:

 

  • ICT,
  • nanotechnologie,
  • zaawansowane materiały,
  • zaawansowane technologie produkcji i przetwórstwa,
  • biotechnologie (również w sektorze opieki zdrowotnej),
  • badania kosmiczne,
  • sektor rolno-spożywczy,
  • sektor morski,
  • gospodarka niskoemisyjna i sektor energetyczny.

 

Nabory, zarówno na fazę pierwszą, jak i drugą, prowadzone są w sposób ciągły, z wyznaczonymi datami „odcinającymi”, a więc kończącymi kolejne okresy przyjmowania wniosków. Dla fazy pierwszej te daty to: 15 lutego, 3 maja, 6 września oraz 8 listopada. Natomiast dla fazy drugiej: 18 stycznia, 6 kwietnia, 1 czerwca i 18 października.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich naborów w ramach Instrumentu MŚP znajdują się tutaj.

 

O programie Horyzont 2020 można dowiedzieć się więcej na jego oficjalnej stronie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en.

 

O tym, co jeszcze H2020 ma do zaoferowania dla przedsiębiorców, można przeczytać na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego:  http://www.kpk.gov.pl/?page_id=11400.

Data publikacji: 05.01.2017
Translate »