W dniach 9 – 10 czerwca 2016 r. w Hotelu Przystań w Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacyjność w warunkach współczesnych miast – wyzwania dla podmiotów polityki miejskiej”. Przedstawiciele świata nauki, Urzędu Miasta Bydgoszczy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rozmawiali o perspektywach innowacyjnego rozwoju współczesnych polskich miast.

Uczestnicy poszczególnych paneli dyskutowali m.in.: o idei i praktyce powstawania inteligentnego miasta, inkluzywnych i zielonych miastach w XXI wieku, przykładach miejskiej partycypacji społecznej, kreowaniu wizerunku miasta i tożsamości zbiorowej jego mieszkańców oraz o zarządzaniu i współpracą podmiotów miejskich w celu realizacji idei zrównoważonego rozwoju miasta. Przedstawiciel Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprezentował referat, w którym poruszył temat stosowania nowoczesnych narzędzi marketingu internetowego w celach promocji instytucji publicznej.

Data publikacji: 13.06.2016
Translate »