Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, iż Ministerstwo Rozwoju przygotowało przewodnik po najważniejszych instrumentach wsparcia przeznaczonych dla polskich eksporterów i przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją zagraniczną.

 

Przedsiębiorcy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy już eksportują swoje produkty lub usługi i chcieliby rozwijać taką działalność, jak i ci, którzy dopiero planują wejść na zagraniczny rynek, mogą korzystać z różnych instrumentów wsparcia. W opracowaniu można znaleźć informacje o krajowych i unijnych projektach, wraz z ich opisem, sposobem i warunkami uzyskania pomocy oraz wskazaniem instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie.

 

Więcej informacji: https://www.mr.gov.pl/media/34081/Instrumenty_umiedzynarodowienia_dzialalnosci_przedsiebiorcow.pdf

Data publikacji: 24.03.2017
Translate »