Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy informuje o wznowieniu czynności legalizacyjnych dokumentów związanych z eksportem. Uruchomienie w Bydgoszczy tych czynności będzie szczególnie ważne dla eksporterów m.in. do Rosji, Ukrainy, Turcji oraz Krajów Arabskich.

 

Legalizacja w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej odbywać będzie się w Biurze Izby w Bydgoszczy przy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6 (Dom Technika), pok. 103.

 

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie. O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.

 

Dalsze informacje można uzyskać na stronie Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w zakładkach „Usługi” oraz „Legalizacja”.

Data publikacji: 18.01.2019
Translate »