Według najnowszego raportu „Usługi biznesowe w Bydgoszczy”, przygotowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) – największą w Polsce organizację zrzeszającą przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu – Bydgoszcz znajduje się dziś w gronie najważniejszych lokalizacji inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Nasze miasto zajmuje pierwsze miejsce w kraju, biorąc pod uwagę udział usług IT w strukturze zatrudnienia centrów BPO, SSC, IT i R&D.

Lokalna specjalizacja IT przyciąga inwestorów

 

Raport ABSL wskazuje, że w ciągu ostatnich 2 lat w Bydgoszczy powstało 9 nowych centrów usług dla biznesu, a zatrudnienie zwiększyło się w tym czasie o 28% (ponad 2 tys. osób). Dziś w mieście działa 41 centrów, w których pracuje już ponad 10 tys. osób, a konserwatywny scenariusz przewiduje wzrost do 50 ośrodków do 2020 r. Dominującą rolę odgrywają centra świadczące usługi w obszarze IT, w tym zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową w zakresie rozwoju oprogramowania. Odpowiadają one za 86% zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług. W Bydgoszczy swoje centra mają dziś firmy z takich państw jak Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja, USA, Francja, Finlandia, Kanada, Holandia i oczywiście Polska, a wśród inwestorów znaleźć można rozpoznawalne marki jak Atos, Nokia, Mobica, Cybercom, Livingston, PZU, Asseco, Oponeo, iQor, SDL czy Teldat.

 

Warto zaznaczyć, że Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego już od wielu lat konsekwentnie realizuje kampanię „Bydgoszcz otwarta na outsourcing” na rzecz rozwoju i promocji sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Bydgoszczy, zachęcając potencjalnych inwestorów do lokowania tu kapitału. Efekty tych prac doskonale widać w opublikowanym wspólnie z ABSL raporcie, który jasno pokazuje dynamikę i skalę sektora nowoczesnych usług w naszym mieście. Wykształcona przez lata lokalna specjalizacja branży w kierunku rozwiązań IT najlepiej dowodzi o potencjale i jakości usług dostarczanych z Bydgoszczy, stanowiąc magnes dla kolejnych inwestycji w tym sektorze, jak choćby ogłoszone w ostatnim czasie projekty firm Cognifide czy Meelogic – mówi Edyta Wiwatowska, Prezes Zarządu BARR.

 

Potrzeby rynku zmieniają krajobraz biurowy miasta

 

Równolegle z zatrudnieniem zwiększa się także potencjał biurowy miasta. Według danych JLL zawartych w raporcie ABSL, podaż powierzchni biurowych przekroczyła 77 tys. m2, do czego znacząco przyczynił się sektor usług biznesowych. Szybki rozwój rynku biurowego potwierdza fakt, że ok. 30% powierzchni biurowej w Bydgoszczy zostało oddane do użytku w ciągu ostatnich 3 lat, co oznacza też, że jej duża część znajduje się w nowoczesnych budynkach. Jednocześnie obniżył się współczynnik powierzchni niewynajętej, pokazując jak bardzo chłonny jest obecnie bydgoski rynek. Jeszcze sprawniejszy rozwój infrastruktury biurowej w Bydgoszczy umożliwia uchwała Rady Miasta o zwolnieniu z podatku od nieruchomości inwestycji w powierzchnie biurowe o wysokim standardzie w nowo wybudowanych budynkach. JLL zakłada zatem, że podaż powierzchni biurowej w mieście wzrośnie w najbliższych dwóch latach o kolejne 30%.

 

Miejsce przyjazne dla biznesu i mieszkańców

 

Według ekspertów ABSL, o atrakcyjności inwestycyjnej Bydgoszczy decydują takie czynniki jak konsekwentnie realizowana strategia rozwoju miasta, wsparcie inwestorów zapewniane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego i władze lokalne, korzystne położenie komunikacyjne, szybko rozwijający się rynek biurowy, a także wysoka jakość kapitału ludzkiego – czyli przede wszystkim dostępność pracowników ze znajomością języków obcych oraz duży potencjał edukacyjny miasta i działających tu uczelni. Bydgoszcz to także dobre miejsce do życia i pracy – będące ważnym ośrodkiem kulturalnym, gospodarzem wielu krajowych i międzynarodowych wydarzeń sportowych, a także miastem parków i terenów zielonych.

O ABSL

 

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders, ABSL) – to największa w Polsce organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora.

 

Misją ABSL jest rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także stała praca – wspólnie z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi – na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

 

Najważniejsze sektory reprezentowane przez firmy zrzeszone w ABSL (wg. struktury zatrudnienia) to usługi komercyjne i profesjonalne, usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne), technologie informatyczne (IT) oraz towary i usługi konsumpcyjne. Członkami ABSL są m.in. Accenture, BNP Paribas, Citi, Capgemini, Goldman Sachs, Google, HPE, IBM, Infosys, JP Morgan, P&G, Shell, UBS i Xerox.

Data publikacji: 20.06.2018
Translate »