Od 1 lipca 2018 r. przy płatności za faktury VAT można stosować mechanizm podzielonej płatności (MPP, z ang. split payment). To narzędzie dla przedsiębiorców płacących bezgotówkowo za faktury sprzedaży przy użyciu polecenia przelewu (lub polecenia zapłaty) i posiadających rachunek VAT.

 

Mechanizm dotyczy wyłącznie transakcji złotówkowych między przedsiębiorcami. MPP polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę, dokonana przelewem, nie trafia w całości na jedno konto odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i VAT. Pieniądze trafiają na dwa różne rachunki bankowe dostawcy. Kwota netto trafia na zwykły rachunek rozliczeniowy, a VAT na specjalny rachunek VAT, utworzony przez bank.

 

Mechanizm mogą stosować wszyscy przedsiębiorcy w Polsce, którzy są VAT-owcami. MPP w pierwszym okresie funkcjonowania nie jest obowiązkowy. Należy jednak wiedzieć, że:

 

  • to nabywca decyduje o tym, czy zapłaci z użyciem MPP (jeden przelew, który bank rozdziela na dwa różne rachunki), czy – jak odbywało się do tej pory – zapłaci całą kwotę brutto na jeden rachunek odbiorcy. Nabywca może stosować tę metodę w dowolny sposób. Nie każda faktura musi być uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Część faktur może płacić w tradycyjny sposób, a część z użyciem MPP. Nabywca, czyli ten kto płaci, sam o tym decyduje.
  • sprzedawca może zastrzec w umowie z kontrahentem, że nie chce stosować MPP. W takim wypadku nabywca powinien zapłacić kwotę brutto na jeden rachunek.

 

Mechanizmu nie można stosować, jeśli:

 

  • jesteś konsumentem (nieprowadzącym działalności gospodarczej),
  • jesteś przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT),
  • jesteś przedsiębiorcą – w zakresie faktur objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT w branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych, np. elektronika, stal, metale kolorowe,
  • rozliczenie odbywa się gotówką lub za pomocą karty.

Więcej informacji i porad na temat stosowania MPP znajduje się na stronie www.biznes.gov.pl.

Data publikacji: 16.07.2018
Translate »